Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (VNU-USSH)

Địa chỉ: số 336 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84 - 4 - 38583799 - số fax: 84 - 4 – 38583821

E-mail: contact@ussh.edu.vn

Website: http://ussh.vnu.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Phạm Quang Minh

Các Phó Hiệu trưởng:

- Nguyễn Văn Kim

- Trần Thị Minh Hòa

- Hoàng Anh Tuấn

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (04) 38585237; 35588051

Đào tạo tại chức: (04) 38583957

Phòng Đào tạo Sau đại học

Điện thoại: (04) 38585239

Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học

Điện thoại: (04) 38588342; 38584278

Phòng Tổ chức Cán bộ

Điện thoại: (04) 38585246

Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (04) 38583798, 35583215; 38581282

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Điện thoại: (04) 38583800, 38585242

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Điện thoại: 04) 38583799, 38585240

Fax: (04) 38587326

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại: (04) 38585243, 35581927

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Điện thoại: (04) 38585241

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, BỘ MÔN, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, DỊCH VỤ

Khoa Báo chí và Truyền thông

Khoa Du lịch học

Khoa Đông phương học

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học quản lí

Khoa Lịch sử

Khoa Lưu trữ học và QTVP

Khoa Ngôn ngữ học

Khoa Quốc tế học

Khoa Tâm lí học

Khoa Thông tin – Thư viện

Khoa Triết học

Khoa Văn học

Khoa VN học và Tiếng Việt

Khoa Xã hội học

Bộ môn Nhân học

Bảo tàng Nhân học

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chính sách

Trung tâm Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số - mmiền núi và Lưu vực Sông Hồng

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và các vấn đề xã hội

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Nghệ thuật

Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam

Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tâm lí

Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến trao đổi Giáo dục Quốc tế

Trung tâm Liên kết Đào tạo Tiến sĩ Quốc tế

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông

Công ty Dịch vụ Khoa học và Du lịch

Dự án điện ảnh

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :