Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (VNU-UET)

Địa chỉ: Nhà E3, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 547 461; Fax: (04) 37 547 460

Email: uet@vnu.edu.vn

Website: http://uet.vnu.edu.vn/

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Nguyễn Việt Hà

Điện thoại: (024) 37 546 575; Email: hanv@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ạnh Thái

Điện thoại: (024) 37 547 565; Email: thaina@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Chử Đức Trình

Điện thoại: (024) 37 457 203; Email: trinhcd@vnu.edu.vn

 

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

+ Chương trình Chất lượng cao: ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện tử- Viễn thông, Hệ thống Thông tin

+ Chương trình Chất lượng cao theo Thông tư 23: ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

+ Chương trình chuẩn: ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật robot, Vật lý Kỹ thuật, Kỹ thuật năng lượng, Cơ học Kỹ thuật, Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ Hàng không vũ trụ, Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

Bậc Sau đại học

+ Thạc sỹ: Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Vật liệu và Linh kiện nanô, Cơ kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Nanô Sinh học, An toàn thông tin, Quản lý Hệ thống thông tin.

+ Tiến sỹ: Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin,  Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu,  Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Vật liệu và Linh kiện nanô, Cơ kỹ thuật.

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 547 064

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Các hệ thống thông tin:

Điện thoại: (024) 37 547 813

2. Bộ môn Công nghệ phần mềm: 

Điện thoại: (024) 37 549 016

3. Bộ môn Khoa học máy tính:

Điện thoại: (024) 37 547 812

4. Bộ môn Mạng và Truyền thông máy tính:

Điện thoại: (024) 37 547 611

5. Phòng Thí nghiệm Tương tác Người – Máy:

6. Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin:

Điện thoại: (024) 3 227 2731

7. Phòng Thí nghiệm Công nghệ tri thức:

Email: dsktlab@vnu.edu.vn/dsktlab.uet@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dsktlab

8. Phòng Thí nghiệm Hệ thống nhúng:

9. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Tối ưu hóa các Hệ thống lớn:

Điện thoại: (024) 37 547 862

10. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Blockchain:

Điện thoại: 0915 539 368 (PGS. TS. Trương Anh Hoàng, Trưởng PTN)

11. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Tin Sinh Y học:

Điện thoại: (024) 37 547 862

12. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Internet of Things (IoT):

Điện thoại: (024) 37 547 611

13. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Đảm bảo chất lượng phần mềm:

Điện thoại: (024) 37 549 016

14. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Trí tuệ nhân tạo:

Điện thoại: (024) 37 547 812

 

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Nhà G2- 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 338

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính  

Điện thoại: (024) 37 549 272

2. Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống

Điện thoại: (024) 37 547 709

3. Bộ môn Hệ thống Viễn thông

Điện thoại: (024) 37 549 375

4. Bộ môn Thông tin vô tuyến

Điện thoại: (024) 37 549 270

5. Phòng Thí nghiệm Xử ký tín hiệu và Hệ thống 

Điện thoại: (024) 37 549 271

6. Phòng Thực tập Điện tử - Viễn thông 

Điện thoại: (024) 37 547 529

 

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANÔ

Địa chỉ: Nhà E4- 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 429

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Công nghệ Quang tử

2. Bộ môn Vật liệu Linh kiện từ tính Nanô  

3. Bộ môn Vật liệu và Linh kiện bán dẫn Nanô 

Điện thoại: (024) 37 450 067

4. Bộ môn Công nghệ Nanô Sinh học

 

KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Địa chỉ: Nhà G2 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 431

 

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Công nghệ biển và môi trường

2. Bộ môn Công nghệ Cơ – Điện tử

3. Bộ môn Công nghệ Hàng không – Vũ trụ

4. Bộ môn Thủy khí Công nghiệp và Môi trường

Điện thoại: (024) 37 549 667

5. Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến

Điện thoại: (024) 32 272 837

 

KHOA CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Nhà G2 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 32 123 709

 

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Công nghệ Nanô sinh học

Điện thoại: (024) 32 123 709

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – GIAO THÔNG

Địa chỉ: Nhà E3 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 32 272 837

 

VIỆN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ

Địa chỉ: Nhà G2 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 337

 

VIỆN TIÊN TIẾN VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Nhà E3 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 800 150

 

TRUNG TÂM MÁY TÍNH

Địa chỉ: Nhà G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 547 463

 

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 547 480

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 547 728

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP LIÊN NGÀNH GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 727

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ MICRO VÀ NANO

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 665

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MỤC TIÊU CÁC HỆ TÍCH HỢP THÔNG MINH (SIS)

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 549 664

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :