Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (VNU-UEB)

 

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37547506; Fax: (024) 37546765

E-mail: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: www.ueb.vnu.edu.vn

I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Điện thoại: (024) 37547506 + 606

Phó Hiệu trưởng:

 

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

ĐT: (024) 37547506 + 602

Phó Hiệu trưởng:

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Điện thoại: (024) 37547506 + 610

Phó Hiệu trưởng:

 

TS. Phạm Minh Tuấn

ĐT: (024) 37547506 + 608

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo tiến sĩ

- Chương trình tiến sĩ Quản lý kinh tế

- Chương trình tiến sĩ Kinh tế chính trị

- Chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh

- Chương trình tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

- Chương trình tiến sĩ Kinh tế quốc tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ

- Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Chương trình thạc sĩ Kinh tế chính trị

- Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Chương trình thạc sĩ Kinh tế quốc tế

- Chương trình thạc sĩ Kế toán

- Chương trình thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

- Chương trình thạc sĩ Kinh tế biển

- Chương trình thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính

- Chương trình thạc sĩ Chính sách công và phát triển

Chương trình đào tạo cử nhân

- Chương trình cử nhân ngành Kinh tế

- Chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

- Chương trình cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

- Chương trình cử nhân ngành Kinh tế quốc tế

- Chương trình cử nhân ngành Kế toán

Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép

- Tài chính - Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐHKT

- Kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHKT

- Kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHNN

- Tài chính - Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐHNN

- Kinh tế phát triển dành cho sinh viên Trường ĐHKHTN

- Kinh tế dành cho sinh viên Khoa Luật

- Kinh tế phát triển dành cho sinh viên Khoa Luật

- Tài chính - Ngân hàng dành cho sinh viên Khoa Luật

- Tài chính - Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐHCN

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (Học bằng tiếng Anh và được trường đại học đối tác cấp bằng):

- Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Benedictine, Hoa Kỳ

- Thạc sĩ Quản lý Công liên kết với Đại học Uppsala, Thụy Điển

III. NGHIÊN CỨU

Các định hướng nghiên cứu chính đến năm 2020

- Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo nền tảng cho những nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu.

- Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến thực tiễn và chính sách phát triển kinh tế cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam

- Nghiên cứu những vấn đề liên ngành mới

- Nghiên cứu những vấn đề cấp bách, nảy sinh trong quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế nói chung và của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nói riêng

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Các phòng, bộ phận chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 ĐT: (024) 37547506 + 401, 411

Phòng Tổ chức - Nhân sự

 ĐT: (024) 37547506 + 502, 522

Phòng Đào tạo

 ĐT: (024) 37547506 + 315, 325

Phòng Kế hoạch Tài chính

 ĐT: (024) 37547506 + 404, 414

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

 ĐT: (024) 37547506 + 716, 726

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 ĐT: (024) 37547506 + 701, 711

Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu

 ĐT: (024) 37547506 + 712

Phòng Tuyển sinh

ĐT: (024) 37547506 + 666, 888

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

 ĐT: (024) 37547506 + 703, 713

2. Các khoa, viện đào tạo

Khoa Kinh tế Chính trị

 ĐT: (024) 37547506 + 100

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

 ĐT: (024) 37547506 + 407, 408

Khoa Kinh tế Phát triển

 ĐT: (024) 37547506 + 309, 310

Khoa Kế toán - Kiểm toán

 ĐT: (024) 37547506 + 707

Khoa Tài chính Ngân hàng

 ĐT: (024) 37547506 + 302, 301

Viện Quản trị Kinh doanh

 ĐT: (024) 37547506 + 307

3. Các trung tâm và viện trực thuộc

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

ĐT: (024) 37549901, 37547506 + 279, 539

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

ĐT: (024) 37547506 + 103

Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý

ĐT: (024) 37547506 + 425

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

 ĐT: (024) 3754.7506 +  811

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

ĐT: (024) 37547506 + 301

Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội

ĐT: (024) 37547506 + 100

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

ĐT: (024) 37547506 + 100

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

 ĐT: (024) 3754.7506 +  704

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :