Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (VNU-ULIS)

 

Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37548874; Fax: (04) 37548057

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Đỗ Tuấn Minh

ĐT: (04) 37548356; (04) 37548874 + 104

Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Ngọc

ĐT: 0913230019 - Email: ngocdhqg@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng: Ngô Minh Thuỷ

ĐT: (04) 37547964, (04) 37548874 + 103

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tiếng Anh Sư phạm, Tiếng Anh phiên dịch, Tiếng Nga sư phạm, Tiếng Nga phiên dịch, Tiếng Pháp sư phạm, Tiếng Pháp phiên dịch, Tiếng Trung Quốc sư phạm, Tiếng Trung Quốc phiên dịch, Tiếng Đức sư phạm, Tiếng Đức phiên dịch, Tiếng Nhật Bản sư phạm, Tiếng Nhật Bản phiên dịch, Tiếng Hàn Quốc phiên dịch, Tiếng Ả Rập phiên dịch.

Tiếng Thái Lan được đào tạo như ngoại ngữ thứ 2.

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THPT CHUYÊN

Các ngành đào tạo đại học chất lượng cao:

- Chuyên ngành sư phạm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

- Chuyên ngành phiên dịch: Tiếng Anh.

Các ngành học THPT chuyên:

Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

 

CÁC KHOA, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Điện thoại: (04) 37548874 + 301

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Tiếng Anh 1, Bộ môn Tiếng Anh 2, Bộ môn Tiếng Anh 3, Bộ môn Tiếng Anh 4, Bộ môn Ngôn ngữ học tiếng Anh, Bộ môn Văn học - Đất nước học, Bộ môn Giáo học Pháp, Bộ môn Dịch, Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ môn Đào tạo hệ chất lượng cao.

Khoa Tiếng Anh

Số điện thoại: (84-4) 2243 1401; (84-4) 3858-4968; (84-4) 3858-1426

Các bộ môn thuộc Khoa:

Bộ môn tiếng Anh Khoa học Tự nhiên, Bộ môn tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn tiếng Anh Công nghệ: Bộ môn tiếng Anh Kinh tế, Bộ môn tiếng Anh Luật, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ Môn Nhiệm vụ chiến lược.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh

Các bộ môn: Bộ môn Đất nước học, Bộ môn Văn học – Giao thoa, Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Bộ môn NVCL.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Điện thoại: (04) 37548874; (04) 37548874 + 303

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Thực hành tiếng 1, Bộ môn Thực hành tiếng 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3, Bộ môn Thực hành tiếng 4, Bộ môn Dịch, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Giáo học pháp.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Điện thoại: (04) 37548874 + 306

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Thực hành tiếng 1, Bộ môn Thực hành tiếng 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3+4, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Dịch, Bộ môn Văn hóa - Đất nước học, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ môn Giáo học pháp.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Điện thoại: (04) 37548874 + 305

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Thực hành tiếng 1 + 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3 + 4, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Dịch, Bộ môn Văn hóa - Đất nước học, Bộ môn Giáo học pháp.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây

Điện thoại: (04) 37548874 + 309

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Điện thoại: (04) 37548874 + 308

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Điện thoại: (04) 37548874

Khoa Sau Đại học

Điện thoại: (04) 37547435; (04) 37548874 + 311

Khoa Tại chức

Điện thoại: (04) 37548532; (04) 37548874 +313

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Điện thoại: (04) 37548874 + 319

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Điện thoại: (04) 37548874 + 318

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Điện thoại: (04) 37548874 + 315

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: (04) 37547110; (04) 37548874 + 226

Giám đốc: Lưu Bá Minh

Trung tâm Công nghệ thông tin

Điện thoại: (04) 37548874 + 229

Giám đốc: Khoa Anh Việt

Trung tâm Khảo thí và Bồi dưỡng giáo viên

Điện thoại: (04) 37548874 + 227

Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Trung tâm Giáo dục quốc tế

Điện thoại: (04) 37549073

Giám đốc: Hoa Ngọc Sơn

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :