Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC (VNU-UED)

Địa chỉ: Nhà G7-144 đường Xuân  Thuỷ - Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37547969 - 37548092; Fax: (04) 37548092

E-mail: eduf@vnu.edu.vn

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

Nguyễn Quý Thanh

Email: nqthanh@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Văn Thuần

ĐT: (04) 3757969; Email: thuannv@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Đức Huy

ĐT: (04) 37548939; Email: huynd@vnu.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Hương

ĐT: (04) 37548939; Email: nguyenhuong@vnu.edu.vn  

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Chủ tịch: GS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

ĐT: 04.37548091

Email: locntm@vnu.edu.vn  

Ngày 03/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Giáo dục là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

Các ngành đào tạo hệ chính quy

Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử  

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính                   

ĐT: (04) 37548092

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên                                

ĐT: (04) 37547969

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

ĐT: (04) 37547462

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

ĐT: (04) 37548676

CÁC KHOA ĐÀO TẠO

- Khoa Sư phạm

- Khoa Quản lý giáo dục

- Khoa Các Khoa học giáo dục

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học giáo dục

ĐT: (04) 37548939

Trung tâm Phảt triển công tác xã hội và Tổ chức cộng đồng 

ĐT: (04) 32914786

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hướng nghiệp

ĐT: (04) 32917386

Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục

ĐT: (04) 37548092

 

CÁC GS, PGS.TSKH,TS GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG

PGS.TS Hà Huy Bằng, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, TS. Nguyễn Ngọc Bích, TS. Vũ Viết Bình, GS.TS Lê Thạc Cán, GS.TS Nguyễn Đức Chính, TS. Nguyễn Quốc Chí, TS. Tôn Quang Cường, GS.TS Phạm Tất Dong, TS. Ngô Thị Thu Dung, PGS.TS Vũ Cao Đàm, PGS.TS Nguyễn Tiến Đạt, PGS.TS Nguyễn Văn Đậu, GS.TSKH Phạm Huy Điển, PGS.TS Hà Văn Đức, PGS.TS Trần Khánh Đức, GS.TSKH Nguyễn Minh Đường, PGS.TS. Đặng Xuân Hải, TS.Nguyễn Trọng Hậu, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Vũ Quang Hiển, GS.TS Trần Bá Hoành, TS. Nguyễn Thế Hưng, TS. Lê Viết Khuyến, PGS.TS Đặng Bá Lãm, TS. Phạm Văn Lập, PGS.TS Nguyễn Văn Lê, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Nguyễn Vũ Lương, PGS.TS. Lê Kim Long, PGS.TS Trịnh Văn Minh, TS. Đặng Hoàng Minh, PGS.TS Phạm Thành Nghị, PGS.TS Lê Đức Ngọc, PGS.TS Triệu Thị Nguyệt, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, GS.TS Vũ Văn Tảo, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh, PGS.TS Trần Khánh Thành, TS. Nguyễn Chí Thành, TS. Đinh Thị Kim Thoa, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp, TS. Trần Anh Tuấn, PGS.TS Trần Thạch Văn, PGS.TS Paitoon Sinlarat, GS. Spencer Shaw, GS. Donald Castro, GS. Peter Wolters , GS.TS. Madeleine Roy, GS.TS. Jean Marc Denommé.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan