TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 10:01:44 Ngày 09/12/2020 GMT+7
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle pour l’enseignement de la compréhension de textes en français commercial aux étudiants de l’Université Thuongmai (Xây dựng một đường hướng sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo quan điểm hành động để dạy đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại cho sinh viên trường Đại học Thương mại)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp;  

Mã số: 9140233.01;                                                                   Khóa: QH.2016       

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn;

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian : 08h30 thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự.

 Lưu Văn Hóa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược