TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:38:12 Ngày 07/12/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Tùng Sơn
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất xúc tác chứa Al và Zr trên vật liệu SBA-15 và MCM-41 để chuyển hóa cellulsoe thành nhiên liệu sinh học 5-hydromythelfurfural.

1. Họ và tên: Phạm Tùng Sơn                                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  19/10/1983                                               4: Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2875/QĐ-ĐHKHTN ngày 07/08/2015 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7: Tên đề tài luận án: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất xúc tác chứa Al và Zr trên vật liệu SBA-15 và MCM-41 để chuyển hóa cellulsoe thành nhiên liệu sinh học 5-hydromythelfurfural.

8. Chuyên ngành: Hóa dầu                                            9. Mã số: 9520301.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Thanh Sơn; PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đã tổng hợp thành công các vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 chứa kim loại Zr, Al trong khung mạng bằng các phương pháp tổng hợp tiên tiến như sol-gel, cấy nguyên tử. Trong đó xúc tác Al-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp cấy nguyên tử là xúc tác mới hoàn toàn chưa có công trình nào công bố.

Đã điều chỉnh được độ axit Lewis và Brønsted (lượng tâm và cường độ tâm) trong xúc tác Al-SBA-15 và Al-MCM-41 thông qua việc thay đổi hàm lượng Al đưa vào khung mạng để đạt hiệu suất tạo 5-HMF cao nhất.

Đã nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện ảnh hưởng của độ axit: lượng tâm axit Brønsted và Lewis, tỷ lệ tâm Lewis/Brønsted, cũng như tỷ lệ tâm axit mạnh/trung bình đến độ chuyển hóa cellulose và độ chọn lọc 5-HMF. Đã chứng minh được hai yếu tố quyết định là tỷ lệ Lewis/Brønsted và tỷ lệ tâm axit mạnh/trung bình có tính chất quyết định đến độ chọn lọc và hiệu suất sản phẩm 5-HMF. Đồng thời cũng đã chứng minh được rằng xúc tác có tổng hàm lượng tâm axit lớn không làm tăng độ chọn lọc 5-HMF mà còn gây giảm độ chọn lọc khi tăng hàm lượng tâm Brønsted+Lewis. Từ những kết quả này giúp ta định hướng trong việc tối ưu và thiết kế hệ xúc tác axit rắn hiệu quả cao trong chuyển hóa cellulose thành 5-HMF.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu, khảo sát cung cấp đầy đủ những dữ liệu chính xác, khoa học, trung thực và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu sau hơn, đa dạng hơn cho các nhà khoa học.

Kết quả luận án có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc đưa ra được cá hệ xúc tác mới, hiệu quả cao trong quá trình chuyển hóa cellulose thành 5-HMF là sản phẩm ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong các nghiên cứu sau này, để định hướng ứng dụng của nghiên cứu này có giá trị khoa học thực tiễn cao, đối tượng nghiên cứu sữ được sử dụng là cellulose từ nguồn phụ phẩm nông lâm nghiệp như bã mía, rơm rạ…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Pham Tung Son, Le Ha Giang, Nguyen Ba Manh, Pham T Thu Trang, Le Thanh Son and Vu Anh Tuan (2018), “Catalytic conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) over SO42—ZrO2/SBA-15 solid acid catalyst”, Vietnam Journal of Chemistry 56(4e1), pp.5-9.

- Son Tung Pham, Manh B. Nguyen, Giang H. Le, Trang T. T. Pham,Trang T. T. Quan, Trinh Duy Nguyen, Thanh Le Son and Tuan Anh Vu (2019), “Cellulose Conversion to 5 Hydroxymethyl Furfural (5-HMF)Using Al-Incorporated SBA-15 as Highly Efficient Catalyst”,Hindawi-Journal of Chemistry, Article ID 5785621, 8 pages.

- Pham Tung Son, Le Ha Giang, Nguyen Ba Manh, Pham Thi Thu Trang, Vu Quang Loi, Le Thanh Son and Vu Anh Tuan (2020), “Catalytic conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) over nano SO42--ZrO2/MCM-41 Catalysts”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 36(1), pp.71-78.

- Son Tung Pham, Ba Manh Nguyen, Giang H Le, Andras Sapi, Imre Szenti, Zoltan Konya and Tuan A Vu (2020), “Role of Brønsted and Lewis acidic sites in sunfonated Zr-MCM-41 for the catalytic reaction of cellulose into 5-hydroxymethyl furfural”, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (SCI-E).

- Son Tung Pham, Manh B. Nguyen, Giang H. Le, Trinh Duy Nguyen, Giang T.T Pham, Thanh Son Le and Tuan A. Vu. “Influence of Brønsted and Lewis acid sites of Al-MCM-41 catalysts on cellulose conversion and 5-HMF selectivity” Chemosphere.

 Trần Ngân Hoài
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược