Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật

 (Kèm theo Quyết định số 4691/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Lâm Quang Đông

Trường Đại học Ngoại ngữ

Thư ký

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Viện Ngôn Ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

6

GS.TS. Nguyễn Hoà

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

7

PGS.TS. Lại Quốc Khánh

Viện Trần Nhân Tông

Ủy viên

8

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

9

PGS.TS. Phạm Gia Lâm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

10

GS.TS. Lê Hồng Lý

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

11

PGS.TS. Vũ Văn Quân

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

12

PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

 (Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :