Các đơn vị phục vụ
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các đơn vị phục vụ
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: 16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 39714736; Fax: (04) 3972 9436

Email: nxb@vnu.edu.vn

Nhà xuất bản ĐHQGHN được thành lập ngày 12/12/1995 và là một trong 64 Nhà xuất bản trên toàn quốc.

Mã số ISBN: 978-604-62

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ           

Chức năng:

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu có giá trị khoa học khác, đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội; của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu trong cả nước và quốc tế; phục vụ phổ biến tri thức, nâng cao dân trí.

Nhiệm vụ:

Xuất bản hệ thống giáo trình cơ sở, giáo trình nâng cao đạt chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp hệ thống tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên đại học, sau đại học thuộc tất cả các môn học, ngành học trong chương trình đào tạo của ĐHQGHN; cung cấp hệ thống tài liệu cơ bản và chuẩn mực cho các cơ sở đào tạo, trung tâm, viện nghiên cứu trong cả nước.

Xuất bản hệ thống sách tham khảo, chuyên khảo chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt có tính chiến lược; giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế - xã hội… tiếp cận và ứng dụng với những sản phẩm khoa học đỉnh cao.

Xuất bản hệ thống sách công cụ, sách tra cứu chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên, các cán bộ giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

Xuất bản hệ thống sách nghiệp vụ; sách phổ biến, sách bồi dưỡng tri thức trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; truyền bá tri thức, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh.

Xuất bản hệ thống sách tham khảo có chất lượng cho các cấp học (đặc biệt là các khối chuyên, các lớp tài năng, chất lượng cao) bồi dưỡng và nâng cao kiến thức.

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc – Tổng biên tập: TS. Phạm Thị Trâm

Điện thoại: (04) 3971 5011

E-mail: tramxbqg1.1@gmail.com

2. Phó Giám đốc : ThS.Đỗ Phi Long

Điện thoại: (04) 3971 4795

E-mail: longdp2012@gmail.com

3. Phó Giám đốc : ThS. Hoàng Xuân Vinh

Điện thoại: (04) 3972 5997

E-mail: vinhxuanhoang@gmail.com;

            vinhhx@vnu.edu.vn

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

ĐT: (04) 39714899

Fax: (04) 39729436

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động – tiền lương, công tác bảo vệ an ninh – trật tự của đơn vị; công tác quản lý xuất bản.

2. Phòng Biên tập:

ĐT: (04) 3971 48 96

Chức năng: Trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống đề tài; khai thác, tổ chức bản thảo; biên tập sách theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật Xuất bản; thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và của NXB về công tác học liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu.

3. Phòng Kỹ thuật xuất bản:

ĐT: (04) 3971 5013

Chức năng: Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nhiệm vụ chế bản, thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh đạt chất lượng cao. Số hóa sách để xuất bản, phát hành sách điện tử nhằm tăng cường phạm vi và tốc độ truy cập, quảng bá thương hiệu của NXB và ĐHQGHN, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Quản lý nội dung website của NXB.

4. Phòng Quản lý xuất bản:

ĐT/Fax: (04) 39728806

Chức năng: Phụ trách công tác quản lý xuất bản (đăng ký kế hoạch xuất bản, cấp phép xuất bản…), quản lý công tác liên kết xuất bản của NXB theo đúng quy định của Luật Xuất bản.

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

ĐT: (04) 39717222

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của NXB.

HỆ THỐNG CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ

1. Trung tâm Kinh doanh và Phát hành

ĐT: 043 972 94 37

Chức năng: Tổ chức kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực xuất bản; phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tra cứu và các xuất bản phẩm khác; phổ biến, giới thiệu tri thức, nâng cao dân trí cộng đồng, phục vụ dân sinh theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

2. Trung tâm Dịch vụ in ấn

ĐT: 043 971 47 95

Chức năng: Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, phô tô phục vụ nhu cầu của ĐHQGHN và ngoài xã hội theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

3. Trung tâm Hợp tác quốc tế và Xuất bản ngoại văn 

ĐT:  043 971 48 98

Chức năng: Trực tiếp tổ chức các hoạt động dịch vụ về hợp tác quốc tế và xuất bản ngoại văn theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.

 

>>> Sáp nhập Nhà in vào Nhà xuất bản và bổ nhiệm Phó giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN

 VNU Media - NXB-ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: