TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 20:51:01 Ngày 01/12/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Diệu Linh
Tên đề tài: Chuyển di từ vựng trong văn bản học thuật tiếng Anh của học viên Sau đại học người Việt.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Diệu Linh                                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/01/1986                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian đào tạo 02 năm từ 01/01/2021 đến 31/12/2022.

- Công văn số 970/QĐ-XHNV ngày 10/05/2021 thông báo hết thời gian đào tạo chuẩn và kéo dài gửi về cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Chuyển di từ vựng trong văn bản học thuật tiếng Anh của học viên Sau đại học người Việt.

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                                    9. Mã số: 62 22 02 40

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lâm Quang Đông

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án

Hiện tượng chuyển di thường xảy ra trong các kết hợp sau:

(1) Kết hợp từ cố định giữa thực từ với giới từ gồm có: Kết hợp từ cố định giữa danh từ với giới từ; Kết hợp từ cố định giữa tính từ với giới từ; Kết hợp từ cố định giữa động từ với giới từ. Hiện tượng chuyển di tích cực thường xảy ra nhiều hơn hiện tượng chuyển di tiêu cực.

(2) Kết hợp từ cố định giữa thực từ và thực từ gồm có: Kết hợp từ cố định giữa động từ với danh từ; Kết hợp từ cố định giữa động từ với trạng từ; Kết hợp từ cố định giữa trạng từ với động từ; Kết hợp từ cố định giữa tính từ với danh từ; Kết hợp từ cố định giữa trạng từ với tính từ. Hiện tượng chuyển di tích cực và hiện tượng chuyển di tiêu cực đều xảy ra rất phổ biến trong các kết hợp từ cố định giữa thực từ với thực từ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ chỉ ra được năng lực sử dụng tiếng Anh ở đối tượng người viết có trình độ cao, có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ gần hoặc tương đương ngôn ngữ thứ nhất hay không.

- Luận án là tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy và học ngoại ngữ do đã bước đầu khái quát hướng sử dụng tiếng Anh của người Việt, giúp cho người dạy và người học nhận ra được những thuận lợi và khó khăn mà người học có thể gặp phải trong quá trình viết các văn bản tiếng Anh học thuật. Từ đó, người dạy và người học có thể tìm ra những phương pháp dạy và học phù hợp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Mở rộng phạm vi nghiên cứu trên các loại văn bản tiếng Anh khác, ngoài luận văn thạc sĩ viết bằng tiếng Anh do học viên Sau đại học người Việt viết.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Diệu Linh (2020), “Lỗi chuyển di trong trong kết hợp từ cố định giữa tính từ và giới từ”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (43), tr. 70-80.

Nguyen Dieu Linh (2020), “Errors in collocations between nouns and prepositions”, 2020 International graduate research symposium & 10th East Asian Chinese teaching forum, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies Vol. 2, pp.476-484.

Nguyen Dieu Linh (2021), “Lexical transfer from Vietnamese to English in collocations of verbs and adverbs”, 2021 International graduate research symposium, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies, pp.103-113.

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ