TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:08:20 Ngày 25/11/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Changyoung Lee
Tên đề tài: Ethnobotanical study on the traditional knowledge of medicinal plants in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri province, Vietnam

 

1. Họ và tên: Changyoung Lee                                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/10/1979                                               4. Nơi sinh: Hàn Quốc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 679/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định gia hạn học tập số 4746/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 và 1699/QĐ-ĐHKHTN ngày 23/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

- Quyết định buộc thôi học số 2804/QĐ-ĐHKHTN ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án:"Ethnobotanical study on the traditional knowledge of medicinal plants in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri province, Vietnam".

8. Chuyên ngành: Thực vật học                                     9. Mã số: 9420101.11

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trung Thành, TS. Sangho Choi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

[1]. Nghiên cứu đầu tiên về tri thức bản địa của cộng đồng dân tộc Vân Kiều tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

[2]. Đã nghi nhận và bổ sung tám loài cây thuốc được sử dụng bởi các dân tộc Vân Kiều chưa được công bố trước đây trong Từ điển cây thuốc Việt Nam.

[3]. Cung cấp thông tin chi tiết để làm sáng tỏ cấu trúc bộ gen lục lạp hoàn chỉnh của Sưa (Dalbergia tonkinensis) và làm rõ các mối quan hệ phát sinh loài trong Papilionoideae.

[4]. Cung cấp dữ liệu mới về khả năng điều trị chống ung thư, chống viêm và chống oxy hóa của một số loài cây thuốc được cộng đồng dân tộc Vân Kiều sử dụng, thu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu một số loài thực vật dân tộc học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ở Việt Nam được cộng đồng dân tộc Vân Kiều sử dụng chữa bệnh có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư. Đây là những triển vọng tương lai để điều tra thêm về việc phân lập và xác định các hợp chất chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư và cả các nghiên cứu in vivo để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của chúng phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt các cộng đồng dân tộc sống ở các vùng rừng núi, xa trung tâm y tế.

Nghiên cứu đã ghi lại tri thức truyền thống còn sót lại trong cộng đồng dân tộc Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị. Dẫn liệu sẽ cung cấp cơ sở cho các nghiên cứu hóa học, hóa các hợp chất thiên nhiên, dược liệu và bảo tồn cây thuốc quan trọng bao gồm các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong khu vực nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Thực vật dân tộc học nhằm bảo tồn và phát triển bền vững tri thức của cộng đồng dân tộc thiểu số cũng như nguồn tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam.

- Sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học từ cây thuốc trong cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm phát hiện các giá trị để phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Do Van Hai, Changyoung Lee, Ha Minh Tam (2017), “Morphological Characters and Taxonomy of Rhinacanthus (Acanthaceae) in the Flora of Vietnam”, Proceedings of the 7th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, ISBN: 978- 604-913-615-3, pp. 140-144.

[2]. Lee C., Kim S.Y., Eum S., Paik J.H., Bach T.T., Darshetkar A.M., Choudhary R.K., Hai D.V., Quang B.H., Choi S., Thanh N.T. (2019), “Ethnobotanical study on medicinal plants used by local Van Kieu ethnic people of Bac Huong Hoa nature reserve, Vietnam”, J. Ethnopharmacol  231, pp. 283-294. (SCI)

[3]. Lee C, Kim Y.I., Kim S.Y., Bach T.T., Eum S., Thanh N.T., Choi S. (2019), “The complete chloroplast genome sequence of a vulnerable legume species Dalbergia tonkinensis Prain in Vietnam”,  Mitochondrial DNA Part B  4(2), pp. 2604-2605. (SCIE).

[4]. Changyoung Lee, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Bui Thu Ha, Nguyen Trung Thanh (2019), “Assesment of Bioactivity of Some Plant Species in Bac Huong Hoa Nature Reserve and its near Places of Quang Tri Province”, VNU J. Science, Vietnam  Vol. 35(1), pp. 119-126.

 

 VNU Media - VNU-HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ