TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:51:19 Ngày 06/04/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hải Yến
Tên đề tài: Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup) ở Việt Nam

1. Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến                                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/08/1986                                                4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup) ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ         9. Mã số: 9340412.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Ngọc Dinh; TS. Phạm Phi Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận, nghiên cứu đã cung cấp được khung cơ sở lý thuyết để đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp. Theo đó, năm tiêu chí cốt lõi cần xác định của khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp là: Khích lệ tinh thần sáng tạo và tinh thần kinh thương, hỗ trợ startup, thúc đẩy liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp, không tạo ra các rào cản pháp lý và hành chính cho khởi nghiệp và hỗ trợ startup hội nhập thị trường quốc tế.

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động khởi nghiệp, các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay và cách thức vận dụng khung đánh giá vào đánh giá các chính sách này.

Tính mới của luận án, nghiên cứu vận dụng tiếp cận đổi mới và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, từ đó đề xuất được khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như cho các nhà hoạch định chính sách sử dụng làm cơ sở lý luận trong xây dựng chính sách. Dựa trên khung đánh giá và kết quả đánh giá từ việc vận dụng khung đánh giá chính sách thúc đẩy đã được luận án đưa ra, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách có thể điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ở Việt Nam dựa trên việc vận dụng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đã được đưa ra trong luận án.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

Hoàng Thị Hải Yến (2016), “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài – bước đi tiên phong cho doanh nghiệp khi tham gia Hiệp định TPP,” Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Nghệ An, (4), tr. 46-50

Hoàng Thị Hải Yến (2017), “Kinh doanh trí tuệ và vai trò của các trường đại học trong việc thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam hội nhập toàn cầu”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3 (1b), tr. 95-107

Hoàng Thị Hải Yến (2017), “Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội – Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 33 (3), 2017, tr. 72-93

Hoàng Thị Hải Yến (2017), “Tháo gỡ các rào cản pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả gọi vốn cho Startup ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Startup – những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr. 68-91

Hoàng Thị Hải Yến (2020), “Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup)”, Tạp chí Quản lý và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Tập 9 (1), tr. 17-34

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược