TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:47:40 Ngày 29/03/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đặng Ngô Bảo Toàn
Tên đề tài: Nghiên cứu nguy cơ và cảnh báo cháy rừng tỉnh Sơn La trên cơ sở ứng dụng công nghệ Địa thông tin

1. Họ và tên: Đặng Ngô Bảo Toàn                                  2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/11/1979                                                4. Nơi sinh: Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4860/QĐ-KHTN ngày 24/11/2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Quyết định điều chỉnh tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận án tiến sỹ năm 2016 theo Quyết định số 5017/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/12/2016 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nguy cơ và cảnh báo cháy rừng tỉnh Sơn La trên cơ sở ứng dụng công nghệ Địa thông tin”

8. Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

9. Mã số: 9440211.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch; PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1) Xác định được các nhóm nhân tố đặc trưng và thiết lập được các tiêu chí tham gia vào mô hình nghiên cứu nguy cơ cháy rừng trong điều kiện thực tiễn ở tỉnh Sơn La.

2) Ứng dụng công nghệ Địa thông tin, xử lý thông tin về các điểm cháy được xử lý từ dữ liệu Hot spot, Global Atlas Fire của NASA và chi Cục kiểm lâm Sơn La, Cục Kiểm lâm Việt Nam, kết hợp kiến thức chuyên gia, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA), đánh giá thứ bậc (AHP) và học máy (ML) với các thuật toán: RF (Random forest), SVM (Support vector machine) và MLP (Multi Layer Perceptron) thành lập bản đồ trọng điểm nguy cơ cháy rừng ở tỉ lệ 1:100.000 với quy mô toàn Tỉnh và 1:50.000 cho đơn vị hành chính cấp Huyện.

3) Xử lý thông tin trực tuyến theo mô hình công nghệ 4.0 trong môi trường Internet  kết hợp với số liệu các Trạm thời tiết thông minh (iMetos), mạng lưới Trạm iMetos khí tượng toàn cầu và bản đồ trọng điểm nguy cơ cháy rừng để truy xuất thông tin cảnh báo sớm 1-3 ngày tai biến cháy rừng ở huyện Thuận Châu bằng công nghệ truyền thông đa phương tiện.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

1) Kết quả nghiên cứu của luận án đã thành lập được Bản đồ trọng điểm nguy cơ cháy rừng đa tỷ lệ cho các đơn vị hành chính lãnh thổ là căn cứ khoa học để dự báo sớm tai biến cháy rừng trên cơ sở ứng dụng công nghệ Địa thông kết hợp với dữ liệu các Trạm thời tiết thông minh (iMetos) và công nghệ truyền thông đa phương tiện (WebGIS, bản tin SMS) có khả năng ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

 2) Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ đóng góp những luận cứ khoa học cho công tác tổ chức lãnh thổ và giúp chính quyền địa phương định hướng chiến lược, lập kế hoạch định hướng tổ chức không gian phục vụ phát triển bền vững tỉnh Sơn La.

 3) Cơ sở dữ liệu của luận án có thể sử dụng cho các nội dung nghiên cứu khác trên lãnh thổ.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu nguy cơ và cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ứng dụng công nghệ Địa thông tin ở cấp tỷ lệ lớn và chi tiết hơn.

- Ứng dụng công nghệ Địa thông tin trong nghiên cứu một số loại hình tai biến môi trường khác như: trượt lở, lũ quét, ngập lụt ...

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1). Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Đoàn Thu Phương, Hà Thị Bích Phượng, Đặng Ngô Bảo Toàn. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng cấp xã phục vụ công tác quản lí phòng chống cháy rừng tại tỉnh Sơn La, Hội thảo GIS toàn quốc 2015, P.174-180, Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN.

2). Đặng Ngô Bảo Toàn, Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh. Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng phục vụ phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng tại tỉnh Sơn La, Việt Nam, Hội thảo GIS toàn quốc 2017, P.252-261, Đại học Quy Nhơn.

3). Đặng Ngô Bảo Toàn, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Công Sơn Hải, Phạm Ngọc Hải, Lê Ngọc Trà. Ước tính sinh khối mặt đất và tích lũy cacbon rừng sử dụng ảnh SENTINEL-1A huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Hội thảo GIS toàn quốc 2017, P.192-201, Đại học Quy Nhơn.

4). Ngoc Thach Nguyen, Bao-Toan Ngo Dang, Xuan-Canh Pham, Hong-Thi Nguyen, Hang Thi Bui, Nhat-Duc Hoang, Dieu Tien Bui. Spatial pattern asessment of tropical forest fire danger at Thuan Chau area (Vietnam) using GIS-based advanced machine learning algorithms: A comparative study. Ecological Informatics 46 (2018) 74-85. (ISI)

 5). Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Quốc Huy, Lại Tuấn Anh, Đặng Ngô Bảo Toàn (2019). Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa tai biến chi tiết đến cấp xã ở vùng núi Tây Bắc trên cơ sở tích hợp Địa thông tin và công nghệ đa phương tiện. Hội nghị Địa lý toàn quốc. P892-908 (2019).

6). Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Yao Min Fang, Ngoc Thach Nguyen, Quoc Huy Nguyen, Pham Xuan Canh, Dang Ngo Bao Toan, Xuan Linh Nguyen and Michael E. Meadows. Mapping Forest Fire Risk and Development of Early Warning System for NW Vietnam Using AHP and MCA/GIS Methods. Appl. Sci. 2020, 10(12), 4348 (ISSN: 2076-3417);  https://doi.org/10.3390/app10124348. Accepted: 18 June 2020; Published: 24 June 2020 .ISI. IF 2.474.

 Phương Hoa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ