TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:42:40 Ngày 29/03/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Cẩm Ngọc
Tên đề tài: Nghiên cứu địa tô phục vụ quản lý giá đất trong nền kinh tế thị trường

1. Họ và tên: Bùi Thị Cẩm Ngọc                                     2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/8/1983                                                 4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3972/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định điều chỉnh tên đề tài số 2213/QĐ-ĐHKHTN ngày 17/07/2019 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội..

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu địa tô phục vụ quản lý giá đất trong nền kinh tế thị trường.

8. Chuyên ngành: Quản lí đất đai                                    9. Mã số: 9850103.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ; TS. Thái Thị Quỳnh Như

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã đưa ra hệ thống vấn đề nghiên cứu địa tô chênh lệch theo chuỗi thời gian gắn với hoạt động đầu tư trên đất, nghiên cứu sâu hơn đối với cấu trúc địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lêch 2 và địa tô tuyệt đối của đất phi nông nghiệp;

- Đưa ra công thức tính giá trị hàng hóa bất động sản lưu thông trên thị trường, đã tách biệt rõ các yếu tố địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch 2 và địa tô tuyệt đối. Việc phân tích và tính được giá trị vốn hóa của địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch 2 có thể đưa ra những chính sách phù hợp hơn về thu từ giá trị đất đai cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư, vừa chia sẻ lợi ích hợp lý, vừa quản lý rủi ro tham những và làm cho xã hội đồng thuận hơn. Khi xác định được địa tô tuyệt đối có thể đề xuất chính sách về xác định tiền thuê đất của nhà nước phù hợp với từng dự án đầu tư, cũng như giải quyết đúng đắn chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Đã đưa ra được quy trình điều tiết địa tô góp phần hoàn thiện hơn chính sách điều tiết địa tô do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư bất động sản và khu công nghiệp;

- Đã đánh giá được thực trạng điều tiết địa tô do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư bất động sản và khu công nghiệp; tính toán thử nghiệm giá trị địa tô chênh lệch đối với một số dự án tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đề xuất các khuyến nghị liên quan đến chính sách thu từ đất, phân chia lợi ích giữa các bên, đổi mới hệ thống thuế đất đặc biệt là thu thuế giá trị tăng thêm từ đất góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời đảm bảo công bằng và khuyến khích đầu tư.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Cơ sở lý luận và công thức tính toán giá trị địa tô đất phi nông nghiệp theo chuỗi thời gian sẽ góp phần tính được giá trị vốn hóa của địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch 2 được chính xác hơn từ đó có thể đưa ra những chính sách phù hợp hơn về thu từ giá trị đất đai cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Áp dụng quy trình điều tiết địa tô và công thức tính toán giá trị hàng hóa bất động sản lưu thông trên thị trường trong một số dự án đầu tư công, đầu tư tư và đầu tư đối tác công tư nhằm tính toán được giá trị địa tô chênh lệch 1 và giá trị địa tô chênh lệch 2 để từ đó phân chia lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân đảm bảo công bằng và khuyến khích đầu tư.

Luận án sử dụng lý thuyết địa tô đã bước đầu phân tích sâu hơn về địa tô đất phi nông nghiệp nhằm đề xuất hoàn thiện, đổi mới công cụ tài chính đất đai, trong đó quan tâm chủ yếu tới nguồn thu từ đất, từ GTrĐĐTT do đầu tư phát triển mang lại và quản lý giá đất phù hợp nền KTTT. Cần có những nghiên cứu thêm để áp dụng cụ thể cho từng địa phương, từng loại dự án đầu tư, từng ngành kinh tế và phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án

[1] Đặng Hùng Võ, Thái Thị Quỳnh Như, Bùi Thị Cẩm Ngọc (2020). Lý thuyết địa tô và áp dụng vào đề xuất chính sách thu từ giá trị tăng thêm của đất. Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, tháng 10/2020.

 [2] Nguyễn Hồ Phi Trà và Nguyễn Thị Tuyết Mai và Bùi Thị Cẩm Ngọc (2019). Suy ngẫm về thực trạng thu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất đai ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013. Đại học Kinh tế Quốc dân. Tr 363-370;

[3] Bùi Thị Cẩm Ngọc (2020). Lợi ích của nhà nước và người dân trong dự án mở đường Nguyễn Văn Huyên – quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội. Tạp chí Hội khoa học đất, số 59.2020;

[4] Bùi Thị Cẩm Ngọc (2020). Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất đối với dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 12(338). 6/2020, tr42-44.

 Phương Hoa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ