TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:19:16 Ngày 26/03/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thùy Linh
Tên đề tài: Nghiên cứu giao văn hóa trong việc hồi đáp lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/10/1988                                                4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 283/QĐ-ĐHNN ngày 15/01/2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài

7. Tên đề tài luận án: A cross-cultural study of Responding to Compliments in American English and Vietnamese (Nghiên cứu giao văn hóa trong việc hồi đáp lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh                                    9. Mã số: 9220201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Quang  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu chỉ ra rằng người Mỹ thường coi lời khen là hành động nói năng tích cực và có mục đích tốt, và do đó, họ thường trải nghiệm chúng với cùng một thái độ tương tự. Do đó, một câu trả lời đồng thuận là đáp án phổ biến đối với đối tượng này. Kết quả từ dữ liệu của người Mỹ cũng khẳng định rằng "cảm ơn" là đáp án được sử dụng chính, và với lời đáp này là đủ để đáp lại một lời khen bất kì theo Johnson (1979, trang 43-44). Các phát hiện khác có xem xét đến các yếu tố giới tính, khoảng cách xã hội và chủ đề, cho thấy rằng cách người Mỹ trả lời những lời khen ngợi khác nhau, điều này dẫn đến việc phát hiện một số khuynh hướng và sở thích nhất định của nhóm này khi đề cập đến các chiến lược phản hồi lời khen. Tuy nhiên, nhìn chung, các phản hồi khen ngợi chấp nhận vẫn chiếm ưu thế trong tất cả các loại tương tác, tức là các tương tác trong đó người khen và người được khen thể hiện cả sự khác biệt và tương đồng liên quan đến giới tính và địa vị xã hội và qua bốn chủ đề khen ngợi khác nhau.

Nhìn chung, kết quả phản hồi lời khen của người Việt Nam có mức độ khác biệt cao với kết quả phản hồi lời khen của người Mỹ. Trái ngược với chiến lược sử dụng chủ yếu là chấp nhận, người Việt Nam phản ứng đa dạng hơn. Sự lựa chọn kết hợp của họ trong các tình huống nhập vai được ghi lại với tần suất cao như vậy. Những phát hiện tỉ mỉ hơn về ảnh hưởng của giới tính, địa vị và chủ đề cũng cho thấy một mức độ khác biệt nhất định trong phản ứng khen ngợi của người Mỹ và người Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Bảng phân loại các chiến lược đáp lại lời khen do tác giả tổng hợp và chuyển thể cũng có thể được coi là một đóng góp cho lĩnh vực ngữ dụng. Nó bao gồm một số chiến lược được phân loại tốt được sử dụng bởi những người cung cấp thông tin của cả hai ngôn ngữ. Nó cũng có thể làm cơ sở để tạo ra một sơ đồ mã hóa đơn giản, rõ ràng và mở rộng cho các nghiên cứu khác điều tra hành động lời nói đáp lại lời khen trong các nền văn hóa khác.

Trong bối cảnh xu hướng dạy và học ngôn ngữ hiện nay, chú trọng nhiều hơn đến việc giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp bao gồm năng lực thực dụng và bằng chứng cho thấy người học ngôn ngữ có thể thiếu khả năng giao tiếp thành thạo, những phát hiện hiện tại có thể là một điều tối quan trọng đối với người học tiếng Anh và Việt Nam. Những phát hiện của nghiên cứu này có thể có lợi trong việc mở rộng kiến ​​thức của người học về khả năng sử dụng ngôn ngữ đích và do đó tăng cường hiểu biết của họ về văn hóa của chính họ cũng như của những người khác. Các phát hiện có thể làm phong phú thêm kho tàng của người học ngôn ngữ về cách diễn đạt họ có thể sử dụng, ai đáp lại lời khen và ai, cách thức và sự tương ứng theo ngữ cảnh và xã hội của họ giúp cải thiện hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa và giá trị xã hội và văn hóa của một người trong một cộng đồng nhất định.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Như chúng ta đã thấy, những người Mỹ và Việt Nam tham gia nghiên cứu này cho thấy rằng các chiến lược phản hồi lời khen mà họ đã sử dụng là tương đối giống nhau và những khác biệt nhỏ, được nhận thấy ở mức độ sâu hơn, có thể giải thích sự khác biệt văn hóa cụ thể. Do đó, có thể suy đoán rằng sự tương tác giữa người bản ngữ Mỹ và Việt có thể gây ra hiểu lầm và đổ vỡ giao tiếp, điều này có thể được tranh luận là có nguồn gốc từ những khác biệt văn hóa giả định đó. Suy đoán này là một vấn đề tiềm ẩn đáng để khám phá thêm.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Tạp chí trong nước:

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2015). Expressing satisfaction in American English and Vietnamese (as Seen from the Categorical Dimension of Directness- Indirectness). Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 31 (4), 25-36.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). Book Review: Research methods in Intercultural communication. A practical guide. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 35 (6), 154-157.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). Investigating Compliment response strategies in American English and Vietnamese under the effect of Social status. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 36 (4), 1-10.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia & quốc tế:

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2017). Diễn đạt sự hài lòng trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất, 349-360.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). Nghiên cứu về các chiến lược lịch sự được sử dụng để diễn đạt sự hài lòng trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ IV, ĐHNN-ĐH Huế. 934-947.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). Các chiến lược lịch sự dùng trong diễn đạt sự hài lòng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, 365-379.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). Nghiên cứu đối chiếu về việc đáp lại lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, 427-437.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). Ảnh hưởng của chủ đề lời khen đối với sự lựa chọn các chiến lược đáp lại lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, (1) 36-50.

 Phương Hoa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ