TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Hội thảo 10:59:54 Ngày 07/06/2022 GMT+7
Mời viết bài Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2022 (CIECI 2022)

Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những xu thế lớn và tất yếu trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới. Với những khó khăn trong việc đạt được các thoả thuận đa phương và những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu, các hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) đã và đang trở thành công cụ phổ biến và hữu hiệu giúp các nước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và tận dụng các lợi ích của việc hội nhập. Theo tiến trình phát triển thương mại thế giới, nội dung thỏa thuận trong các FTA đã từng bước được phát triển từ truyền thống sang thế hệ mới, với nội dung mở rộng từ tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đến thuận lợi hoá thương mại và đầu tư, xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan, tăng cường quyền sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, thậm chí còn gắn với những vấn đề dân chủ, nhân quyền hay chống khủng bố... Bởi vậy, FTA thế hệ mới không chỉ mở ra các cơ hội thương mại và đầu tư tiềm tàng cho các quốc gia mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cải cách hành chính và hoàn thiện môi trường kinh doanh.

Hướng đến việc tạo dựng và phát triển một môi trường học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học về hội nhập kinh tế thế giới nói chung và các FTA thế hệ mới nói riêng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với Quỹ Freidrech Naumanm Foudation for Freedom tại Việt Nam (FNF) tổ chức Hội thảo với chủ đề Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới” vào 25/11/2022 tại Hà Nội. Đây là Hội thảo thứ 10 nằm trong chuỗi Hội thảo thường niên về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế quốc tế CIECI (Conference on International Economic Cooperation and Integration) được khởi xướng từ năm 2013 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Hội thảo hướng vào thảo luận về các nội dung sau:

- Hội nhập kinh tế quốc tế: Các vấn đề lý luận và thực tiễn

- Sự phát triển của các FTA từ truyền thống đến hiện đại: lý luận và thực tiễn tại các quốc gia

- Tham gia các FTA thế hệ mới: Tiến trình, cơ hội, thách thức và tác động đối với các quốc gia trên thế giới và Việt Nam

- Các chủ đề khác liên quan tới thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và kinh tế quốc tế.

Thời gian (dự kiến): 25/11/2022

Địa điểmHà Nội (dự kiến kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp)

Chủ đề hội thảo:

Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:

Hội nhập kinh tế quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

- Cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế (khái niệm, đặc điểm, quá trình chuyển đổi; các yếu tố ảnh hưởng…);

- Bối cảnh, xu hướng, chiến lược, chính sách hỗ trợ và phát triển hướng tới tự do hóa trong hoạt động thương mại và đầu tư;

- Kinh nghiệm triển khai các chính sách hướng tới tự do thương mại và đầu tư trên thế giới hoặc/và ở Việt Nam;

- Thành tựu đạt được và cơ hội bị bỏ lỡ trong quá trình hội nhập ở các quóc gia trên thế giới và/hoặc ở Việt Nam;

- Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sự phát triển của các FTA từ truyền thống đến hiện đại: lý luận và thực tiễn

- Cơ sở lý luận về FTA (khái niệm, đặc điểm, vai trò, đặc điểm, quá trình chuyển đổi, các yếu tố ảnh hưởng, tác động …);

- Sự dịch chuyển từ FTA truyền thống sang FTA thế hệ mới

- Bối cảnh và xu hướng phát triển các FTA thế hệ mới trên thế giới và ở các khu vực

- Chiến lược, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đàm phán các FTA thế hệ mới

- FTAs và các quy định của WTO

- Cơ hội, thách thức và rủi ro trong quá trình đàm phán và ký kết các FTA thế hệ mới

Tham gia các FTA thế hệ mới: Tiến trình, triển khai thực hiện, cơ hội, thách thức và tác động đối với các quốc gia trên thế giới và Việt Nam

 - Tiến trình tham gia và triển khai thực hiện các FTA ở các quốc gia và/hoặc ở Việt Nam

- Kinh nghiệm triển khai FTA trong các hoạt động liên quan đến thương mại và đầu tư trên thế giới và/hoặc ở Việt Nam;

- Cơ hội và thách thức của các FTA thế hệ mới đối với các quốc gia và/hoặc với Việt Nam;

- Tác động của các FTA thế hệ mới tới các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của các quốc gia trên thế giới và/hoặc của Việt Nam (thương mại và đầu tư quốc tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tác động lan toả tới các doanh nghiệp trong nước, lao động, thu nhập, việc làm, bất bình đẳng, chất lượng môi trường, …).

 - Hàm ý cho chính phủ và doanh nghiệp nhằm tận dụng các FTA thế hệ mới, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước cũng như mục tiêu của doanh nghiệp.

Các chủ đề khác liên quan tới thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và  kinh tế quốc tế

Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết

Thời hạn nộp bài viết toàn văn: Ngày 30/7/2022

Cấu trúc và định dạng: Vui lòng xem Format Guideline CIECI đính kèm

 Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh

Địa chỉ gửi bài và liên hệ

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tham dự Hội thảo quốc tế này. Các bài viết được lựa chọn sẽ được in trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có mã số ISBN “Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới”. Các bài viết xuất sắc sắc sẽ được chọn đăng trong Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Xin vui lòng gửi bài viết theo đường link sau: https://forms.gle/5LJeB1kHxew4WVed7

Mọi thắc mắc liên quan đến Hội thảo, vui lòng liên hệ email: CIECI_UEB@vnu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Phượng

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: + 84 - 4 - 3754 7606 (ext: 407)      Mobile: (+84) 098 603 0195

Email: phamthiphuong@vnu.edu.vn

MScTran Huong Linh ThS. Trần Hương Linh

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: + 84 - 4 - 3754 7606 (ext: 407)       Mobile: (+84) 346714268

Email: tranhuonglinh@vnu.edu.vn   

 VNU - UEB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược