TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Học bổng 00:00:00 Ngày 11/09/2023 GMT+7
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2022-2024 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt từ 3.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2022-2023;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

- Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2023-2024.

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng sinh viên nộp hồ sơ, Quỹ Posco phỏng vấn*

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2**

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

2**

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

2**

4

Trường ĐH Công nghệ

2**

5

Trường ĐH Kinh tế

1

6

Trường ĐH Giáo dục

1

7

Trường ĐH Y Dược

1

8

Trường ĐH Việt Nhật

1

9

Trường ĐH Luật

1

10

Trường Quốc tế

1

11

Trường Quản trị Kinh doanh

1

12

Khoa Các khoa học liên ngành

1

Tổng cộng

16

Lưu ý:

- (*) Dự kiến Quỹ Posco phỏng vấn sinh viên vào đầu tháng 10/2023.

- (**) Danh sách sinh viên đề cử đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2022-2023 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (đánh máy, bằng tiếng Việt, theo mẫu);

- Đơn đăng ký học bổng “Application form” (đánh máy, bằng tiếng Anh, theo mẫu);

- Bản photo Căn cước công dân;

- Bản photo Thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, tên file là họ và tên sinh viên (không phải nộp hồ sơ bản cứng).

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ gốc đề cử học bổng tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi hồ sơ bản pdf cùng danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 27/9/2023.

Mẫu tập hợp danh sách sinh viên

 Ban CT&CTHSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ