TIN TỨC & SỰ KIỆN
Lấy ý kiến cho Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021- 2030
Ngày 4/12/2020, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3729/ĐHQGHN-KHCN về việc lấy ý kiến đóng góp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn Tích cho biết, tổ công tác của ĐHQGHN đã họp và thảo luận rất nhiều về các nội dung đề cập trong văn bản dự thảo. Tuy nhiên để các nội dung có tính thực tiễn và khả thi cao, Tổ công tác và ban soạn thảo mong nhận được đông đảo ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân liên quan.

Mọi thông tin góp ý gửi về email: khcn@vnu.edu.vn.

Toàn văn dự thảo tại đây.

 Trần Ngọc Anh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ