TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHQGHN

Ngày 20/10/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3086/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHQGHN.

Văn bản gồm 5 chương, 33 điều, quy định về quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chứng chỉ ở ĐHQGHN gồm: mẫu phôi bằng, mẫu phôi chứng chỉ; in và quản lý phôi bằng, phôi chứng chỉ; nội dung, ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn bằng; in và quản lý văn bằng, chứng chỉ; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1868/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/5/2015 về “Quy định về văn bằng chứng chỉ của ĐHQGHN”.

Chi tiết Quyết định số 3086/QĐ-ĐHQGHN và các Phụ lục.

 Nguyễn Văn An
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược