TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 16:29:58 Ngày 02/06/2021 GMT+7
Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện công văn số 1943/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022 (gọi tắt là Công văn 1943), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị đào tạo triển khai một số nội dung sau:

1. Lựa chọn ngành đáp ứng điều kiện tham gia đào tạo trong phạm vi Đề án 89 (xem Mục 1, Phần V của Công văn 1943) và gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn 1943 về ĐHQGHN trước ngày 20 tháng 5 năm 2021.

2. Thông báo rộng rãi để giảng viên có nguyện vọng đi học tiến sĩ, thạc sĩ trong năm 2021 hoặc năm 2022 chủ động đăng ký dự tuyển, đồng thời rà soát nhu cầu, gửi danh sách ứng viên (bao gồm giảng viên và những người cam kết trở thành giảng viên được đơn vị đồng ý tiếp nhận) đáp ứng điều kiện ở từng trình độ, hình thức đào tạo và thời gian đào tạo theo mẫu tại Phục lục 2 của Công văn 1943, gửi về ĐHQGHN trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Bản mềm của hồ sơ đăng ký và danh sách ứng viên gửi qua email: ducnd@vnu.edu.vn, huongctt@vnu.edu.vn trong thời hạn quy định.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược