Ngoài nước
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Học bổng  >   Ngoài nước
Học bổng Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Tên học bổng
Học bổng Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
Giới thiệu chung
- Học bổng này do Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Hàn Quốc
Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Sinh viên năm thứ nhất
- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học gần nhất đạt từ 2,80 trở lên đối với thang điểm 4,0 và 7,0 đối với thang điểm 10 (nếu chưa có điểm học kỳ 1  thì lấy điểm thi đầu vào đại học).
- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc gia đình chính sách.
Giá trị/Số lượng
20 suất
700 USD/7 học kỳ/SV

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

 
 
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
 
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo
Thông tin liên quan

 Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :