TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng
[UEB.19.02] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển 05 giảng viên công tác tại Khoa Kinh tế Phát triển
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển thuộc các bộ môn: 02 Giảng viên Bộ môn Kinh tế học, giảng dạy các nhóm môn học Kinh tế học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Phát triển,…., 01 Giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học: Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu kinh tế,…., 01 Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, giảng dạy nhóm các môn học: Quản lý môi trường, Kinh tế Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Phát triển bền vững,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,…, 01 Giảng viên Chính sách công, giảng dạy các nhóm môn học: Chính sách công, Kinh tế công cộng, Kinh tế thể chế,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, (05/07/2019)
[UET.19.01] Trường Đại học Công nghệ tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật. Ngoài các lĩnh vực thế mạnh truyền thống về đào tạo, nghiên cứu như: Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường ĐHCN đã mở thêm lĩnh vực đào tạo mới về: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông, Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Công nghệ Nông nghiệp.  (21/06/2019)
[ULIS.19.03] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Thai
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Thai (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.02] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Italia
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Italia (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.01] Tuyển giảng viên Tiếng Tây Ban Nha
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Tây Ban Nha (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[UEB.19.01] Trường Đại học Kinh tế tuyển chọn ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ tại các nước tiên tiến, có chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh tham gia ứng tuyển giảng viên của Trường.  (18/06/2019)
Trang :  1  |  2  |  3  |