TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng
[VJU.2020.02] VIETNAM JAPAN UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HANOI RECRUITS MARKETING AND ADMISSIONS OFFICER
At VJU we call for talented Vietnamese and foreigners who have a good ambition, creative capacity and spirit of "can do" to contribute to the development of Vietnam Japan University. - Work type: Full-Time - Location: My Dinh Campus, Hanoi - Categories: Marketing/PR (11/02/2020)
[VJU.2020.01] VIETNAM JAPAN UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HANOI RECRUITS RESEARCH & DEVELOPMENT PROMOTION OFFICER
At VJU we strive to help you find more meaningful things than a simple job. We encourage employees to look for differences in themselves, which may be different in terms of cultural factors, personal development pathways, personal preferences, or a new working environment. unique in Vietnam. Work type: Full-Time Location: My Dinh Campus, Hanoi Categories: R&D (11/02/2020)
[IS.2020.01] KHOA QUỐC TẾ - ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN hiện có gần 150 cán bộ, giảng viên, trong đó tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ chiếm trên 60% (100% giảng viên chuyên ngành đều tốt nghiệp tại nước ngoài), hằng năm, Khoa công bố trên 100 bài báo, báo cáo khoa học các loại, trong đó khoảng 1/3 số bài được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế (ISI/Scopus). Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN có nhu cầu tuyển dụng giảng viên. (11/02/2020)
[SMP.20.01] Khoa Y Dược tuyển dụng viên chức năm 2020
Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành y học tại các bộ môn nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm đại học tiên tiến trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nước, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. (21/01/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và công bố thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển vòng 2
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/12/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ quan ĐHQGHN; Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cơ quan ĐHQGHN thông báo như sau: (13/01/2020)
[UED.19.03] TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam, đứng trong hàng ngũ 03 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao. HES mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm học 2019-2020, Trường THPT Khoa học Giáo dục cần tuyển 03 giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 26/12/2019. (16/12/2019)
[UEB.19.07] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN TUYỂN GIẢNG VIÊN CÁC KHOA/ VIỆN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - là Trường Đại học xếp thứ 129 Châu Á, số 1 Việt Nam theo Bảng xếp hạng của Tổ chức Tư vấn Giáo dục QS uy tín. Với chính sách quốc tế hóa giáo dục mạnh mẽ, hiện nay, Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên đáng tự hào với 72.5% giảng viên tốt nghiệp từ các nước phát triển, 50.4% có trình độ tiến sĩ trở lên, 23% là GS, PGS, 86% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm 2019-2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên tại các Khoa/Viện đào tạo. Thời hạn nộp hồ sơ: Tuyển dụng thường xuyên cho đến khi đủ chỉ tiêu, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. (10/12/2019)
[VNU-LS.19.01] KHOA LUẬT, ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
Thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao cho Nhà nước, các tổ chức và xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; sáng tạo, truyền bá trí thức; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học ứng dụng về luật học; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ pháp luật có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân... Khoa Luật, ĐHQGHN tuyển giảng viên tư pháp hình sự, hiến pháp - hành chính và luật quốc tế. (21/11/2019)
[VNU-LS.19.02] KHOA LUẬT, ĐHQGHN TUYỂN CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thực hiện mục tiêu xây dựng Khoa Luật trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu về luật học hàng đầu ở Việt Nam, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu ở khu vực, trong đó có chuyên ngành đào tạo đạt trình độ tiên tiến ở khu vực... Khoa Luật, ĐHQGHN cần tuyển 01 chuyên viên bộ phận đào tạo sau đại học (21/11/2019)
[VNU-LS.19.03] KHOA LUẬT, ĐHQGHN TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thực hiện mục tiêu xây dựng Khoa Luật trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu về luật học hàng đầu ở Việt Nam, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu ở khu vực, trong đó có chuyên ngành đào tạo đạt trình độ tiên tiến ở khu vực. Khoa Luật, ĐHQGHN tuyển 01 chuyên viên bộ phận quản lý nghiên cứu khoa học. (21/11/2019)
[IFI.19.04] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ, ĐHQGHN TUYỂN TIẾN SĨ
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) trân trọng kính mời các ứng viên có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung, gia nhập đội ngũ của IFI. IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (31/10/2019)
[UEB.19.06] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN TUYỂN 01 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH TRONG NƯỚC
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang triển khai 08 ngành đào tạo bậc cử nhân, 11 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 05 ngành đào tạo bậc tiến sĩ; trong đó có 01 ngành đại học bậc đại học và 02 ngành đại học bậc thạc sĩ liên kết với nước ngoài. Nhằm mở rộng quy mô tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh trong nước. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 04/11/2019. (28/10/2019)
[HSB.09.01] KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2019
Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN (HSB) là một trường quản trị và kinh doanh có uy tín, đi tiên phong trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững, với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành - những người có thể thay đổi và hành động vì sự phát triển bền vững. Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu, HSB cần tuyển dụng 12 giảng viên các chuyên ngành: Kinh tế, kinh tế lượng, luật, quản trị, kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, marketing, truyền thông, phân tích kinh doanh, công nghệ thông tin… (12/09/2019)
[UED.19.02] Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN cần tuyển 27 chỉ tiêu viên chức năm 2019
Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam, đứng trong hàng ngũ 03 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao. HES mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Trường THPT Khoa học Giáo dục cần tuyển 27 viên chức. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/08/2019 đến hết ngày 23/09/2019. (14/08/2019)
[IFI.19.03] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 04 TIẾN SĨ THUỘC NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 04 tiến sĩ thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, giảng dạy cao học và nghiên cứu liên quan đến khoa học dữ liệu hoặc công nghệ học máy, thị giác máy tính; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[IFI.19.02] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 04 TIẾN SĨ THUỘC NHÓM NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH, TRUYỀN THÔNG
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 04 Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Ngân hàng và Tài chính, Truyền thông, giảng dạy cao học và nghiên cứu liên quan đến Tài chính, Truyền thông; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[IFI.19.01] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 02 TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI, LIÊN NGÀNH
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 02 Tiến sĩ ngành khoa học xã hội, liên ngành; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[UED.19.01] TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN 12 GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường Đại học Giáo dục cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ. (16/07/2019)
[UEB.19.04] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tốt nghiệp ở các nước tiên tiến
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Thạc sĩ và đang học nghiên cứu sinh trở lên; trong đó có ít nhất một bậc học (cử nhân/thạc sĩ/nghiên cứu sinh) ở các nước tiên tiến tham gia ứng tuyển giảng viên. (05/07/2019)
[UEB.19.03] Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên, cán bộ quản lý Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 4 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa hoặc Chủ nhiệm bộ môn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Cụ thể: (05/07/2019)
Trang :  1  |  2  |  3  |