Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Tổng hợp tài trợ, viện trợ nước ngoài năm 2008

Tổng hợp tài trợ, viện trợ nước ngoài năm 2008

TT

Đơn vị

Số thu

(triệu đồng)

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4.369

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4.763

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

970

4

Văn phòng

3.091

5

Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học

1.146

6

Trung tâm Nghiên cứu Châu Á

3.177

7

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

4.826

8

Dự án GDĐH 2 (TRIG)

6.089

Tổng cộng:

28.431

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :