Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Số liệu tuyển sinh sau đại học giai đoạn 2001-2010

 
 Năm

Nghiên cứu sinh

Cao học

Chỉ tiêu

Thực hiện

Chỉ tiêu

Thực hiện

2001

78
78
677
677
2002
87
91
1.100
1.121
2003
145
112
1.157
1.417
2004
154
106
1.600
1.715
2005
145
177
1.850
1.979
2006
100
160
2.000
2.003
2007
200
171
2.100
1.978
2008
214
188
2.370
2.683
2009
260
243
2.900
3.102
2010
290
42
3.250
394

*Số liệu năm 2010 chưa bao gồm kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2010

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :