Thi đua - Khen thưởng
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Thi đua - Khen thưởng
Tổng hợp số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2013

>>> Xem các số liệu thi đua khen thưởng khác

 

>>> Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

>>> Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

 

>>> Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

 

TT
Danh mục
Số lượng
1
Huân chương lao động các hạng
Nhất: 1
Nhì: 06 (cá nhân),
Ba: 1 (tập thể);
7 (cá nhân)
2
Huân chương Đại đoàn kết dân tộc
01
3
Huân chương Hữu nghị
01
4
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tập thể: 05
Cá nhân: 33
5
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
338
6
Cờ thi đua của ĐHQGHN
03
7
Cờ thi đua của Chính phủ
01
8
Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo
01
9
Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN
213
10
Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN
126
11
Tập thể Lao động xuất sắc
218
12
Đơn vị Lao động xuất sắc
05
13
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu ĐHQGHN
06
14
Giáo sư
05
15
Phó GS
28
16
Học sinh giỏi quốc gia
55
(3 giải nhất,
35 giải nhì,
17 giải ba)
17
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN”
64

 


 TT - Ban Chính trị CTSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan