Các viện nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các viện nghiên cứu
VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Nhà E2 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547407; Fax: (04) 37547407

Website: http://imbt.vnu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai trong các lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

- Đào tạo: Tổ chức đào tạo bậc sau đại học và thực hiện những nhiệm vụ đào tạo khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

- Tư vấn dịch vụ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

- Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

 

BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng: Dương Văn Hợp

ĐT: (04) 37547695

Phó viện trưởng: Lê Xuân Tình

ĐT: (04) 37547638

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo:

ĐT: (04) 37547407, Fax: (04) 37547407

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

ĐT: (04) 37547407, Fax: (04) 37547407

Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Thiết bị - Kỹ thuật:

ĐT: (04) 37547407, Fax: (04) 37547407

 

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

TT

Các phòng thí nghiệm

Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

1

Bảo tàng giống chuẩn VSV (VTCC)

Dương Văn Hợp

ĐT:  +84 4 37547695

Fax: +84 4 37547407

E-mail: hopdv@vnu.edu.vn

2

Phòng Công nghệ Enzyme và Protein

Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

ĐT:  +84 4 3754 7694

Fax: +84 4 3754 7407

E-mail: quyennhm@vnu.edu.vn

3

Phòng Công nghệ giống gốc nấm

Trịnh Tam Kiệt

ĐT:  +84 4 3754 7748

Fax: +84 4 3754 7407

E-mail: kiettt@vnu.edu.vn

4

Phòng Sinh học Tảo

Nguyễn Thị Hoài Hà

ĐT:  +84 169 4115847

Fax: +84 4 3754 7407

E-mail: hoaiha@vnu.edu.vn

5

Phòng Sinh thái Vi sinh vật

Đinh Thúy Hằng

ĐT:  +84 4 3754 7488

Fax: +84 4 3754 7407

E-mail: dthang@vnu.edu.vn

6

Phòng Công nghệ lên men và Phát triển sinh phẩm

Hoàng Văn Thái

ĐT:  +84 4 3754 9759

Fax: +84 4 3754 7407

E-mail: thaihv-imbt@vnu.edu.vn

7

Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao

Nguyễn Kim Nữ Thảo

ĐT:  +84 948806096

Fax: +84 4 37547407

E-mail: thaonkn@gmail.com

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :