Các viện nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các viện nghiên cứu
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Nhà E3 -144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37548500; Fax: (04) 37547347

E-mail: iti@vnu.edu.vn

Website: http://www.iti.vnu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và cao học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các khoa trực thuộc trong hệ thống chung của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin máy tính chung của ĐHQGHN;

- Đào tạo theo các chương trình đào tạo nghề nghiệp (lập trình viên cao cấp, chuyên gia phân tích hệ thống...), bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình này;

- Nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin và những lĩnh vực có liên quan do Giám đốc ĐHQGHN giao.

BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng:          Trần Xuân Tú

Phó Viện trưởng:   Nguyễn Hà Nam

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Nghiên cứu công nghệ mạng và truyển thông

Phòng Nghiên cứu công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

Phòng Nghiên cứu công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng Nghiên cứu cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

Phòng Nghiên cứu an toàn hệ thống thông tin

CÁC TỔ CHỨC PHỤC VỤ, SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ

Trung tâm Đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: