Các viện nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các viện nghiên cứu
VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

Tên tiếng Pháp: Institut Francophone International (viết tắt là IFI)

Tên tiếng Anh: VNU International Francophone Institute (viết tắt là VNU-IFI) 

Địa chỉ: Nhà C3 (tầng 2), 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 450 173 Fax: (04) 37957937

Website: http://www.ifi.vnu.edu.vn

 

Viện Quốc tế Pháp ngữ được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Viện Tin học Pháp ngữ theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và căn cứ Thỏa thuận giữa ĐHQGHN và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) ký ngày 24/9/2012. Viện Quốc tế Pháp ngữ (sau đây gọi là Viện) hoạt động theo Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Viện do Giám đốc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5033/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/12/2014.  

Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Phó Viện trưởng phụ trách:     Ngô Tự Lập - Email: lapnt@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng:   Hồ Tường Vinh - Email: vinhht@vnu.edu.vn

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan